Terminarz opłat i ubezpieczenie

TERMINARZ OPŁAT: 2023/2024

OPŁATA GODZINOWA:

1,30 zł – od 01.09.2023r. – za rozpoczętą godzinę dziennie x ilość
godzin dziennie x ilość dni roboczych w danym miesiącu –

dzieci w wieku od 3 lat do 5 lat.

UCHWAŁA NR LXII/648/23 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI z dnia 30 marca 2023r. zmieniająca uchwałę
w spr. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na terenie gminy Trzcianka oraz udzielenia

upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

0 zł – dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne, tj.
dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, z zastrzeżeniem, że zniesienie
opłat następuje od początku roku szkolnego i obowiązuje cały rok szkolny
nowelizacja USTAWY z dn. 13.11.2003r. – USTAWA z dn. 1.12.2016r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 8.12.2016r. poz. 1985)
konto Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance:
Bank Pekao S.A. 41 1240 3741 1111 0010 3625 7606

WYŻYWIENIE:

10,00 zł stawka dzienna x ilość dni roboczych w miesiącu.

Zarządzenia nr 56//2023 Dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 3 w Trzciance z dnia 31.10.2023r.
w spr. ustalenia zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej oraz wysokości opłat za posiłki.

konto Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance:
Bank Pekao S.A. 41 1240 3741 1111 0010 3625 7606

OPŁATA NA RADĘ RODZICÓW:

60 zł w roku szkolnym,

drugie dziecko i kolejne z rodziny 30 zł w roku szkolnym.

konto Rady Rodziców Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance:

Bank Spółdzielczy Wronki Oddział Trzcianka
73 89 611025 0020 0201 9129 0002

OPŁATA NA UBEZPIECZENIE DZIECI:

okres ubezpieczenia: od 01.09.2023r. do 31.08.2024r.
E.R.S. Multiagencja Ubezpieczeniowa – oferta TU Interrisk – kwota
ubezpieczenia do wyboru przez rodzica, zakup polisy on-line.

Wejdź  na stronę:

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

podaj nr ID klienta: x3d2m

Wybierz interesujący Cię wariant i opłać składkę.

 

Rodzice ubezpieczają dobrowolnie przez Internet

Skip to content