Plan pracy dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej 23-24

Plan pracy

wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej

Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance na rok szkolny 2023/2024

Plan zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5/2023 z dnia 28.08.2023 r.

Hasło roku szkolnego 2023/2024:

„ŻYJMY ZDROWO NA SPORTOWO”

 

Priorytet roku szkolnego 2023/2024:

Rozwijanie aktywności fizycznej dzieci.

Priorytet wynika z: Kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w r. szk. 2023/2024:

Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

Cele:

Dziecko:

 • chętnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych, ćwiczeniach gimnastycznych, spacerach, wycieczkach, grach i zabawach ruchowych,
 • wie, że musi dbać o prawidłową postawę ciała,
 • wie, że ruch na świeżym powietrzu to zdrowie,
 • zna różne formy aktywnego wypoczynku,
 • jest sprawne ruchowo,
 • poznaje zasady rywalizacji sportowej,
 • starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia,
 • poznaje możliwości swojego ciała,
 • słucha poleceń nauczyciela i właściwie reaguje,
 • zna różne formy aktywnego wypoczynku,
 • współdziała w grupie lub zespole podczas różnorodnej aktywności ruchowej.

Ewaluacja:

Dziecko:

 • wie, że aktywność ruchowa jest niezbędna dla zdrowia,
 • zna zasady zachowania podczas zajęć,
 • jest otwarte, koleżeńskie i pewne siebie,
 • panuje nad swoimi emocjami podczas różnych czynności związanych z elementami współzawodnictwa,
 • potrafi wykonywać poznane wcześniej ćwiczenia gimnastyczne,
 • potrafi czerpać radość ze wspólnie spędzonego czasu,
 • potrafi aktywnie wypoczywać.

Nauczyciel:

 • doskonali swój warsztat pracy,
 • rozwija zamiłowanie do uprawiania sportu wśród dzieci.

 

Sposoby realizacji:

1.Wzbogacenie wiedzy nauczycieli na temat znaczenia aktywności ruchowej w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym – referaty:

„Metody i formy pracy z dziećmi w trakcie zajęć wychowania fizycznego w przedszkolu.”

Integracja Sensoryczna w przedszkolu.

 1. Promowanie sportowego i zdrowego stylu życia poprzez kontakt dzieci z literaturą dziecięcą: opowiadaniami, bajkami, wierszami poruszającymi tematykę zdrowia i ruchu.
 2. 3. Wykorzystywanie różnorodnych metod i form do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu:
 • metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne
 • metoda twórcza K. Orffa i R. Labana
 • gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów,
 • aktywne słuchanie muzyki Bati Straus
 • opowieść ruchowa
 • improwizacja ruchowa
 • ćwiczenia muzyczno – ruchowe
 • taniec, zabawy rytmiczne i taneczne, aerobik

4.Organizowanie codziennych ćwiczeń porannych w sali.

 1. Organizowanie zabaw i zajęć ruchowych, w sali i ogrodzie:

– korzystanie z urządzeń i przyborów,

– uwzględnianie różnych form ruchu,

– łączenie aktywności ruchowej z muzyką,

– inspirowanie dzieci do twórczej aktywności ruchowej,

– wprowadzanie umów dotyczących pożądanych form aktywności ruchowych i eliminowania niepożądanych (niebezpiecznych).

 1. Organizowanie zabaw rytmicznych przy muzyce i piosenkach/zabaw tanecznych/aerobik.
 2. 7. Organizowanie spacerów.
 3. Poznawanie reakcji własnego ciała w sytuacji wzmożonego ruchu ( pot, szybki oddech, zmęczenie mięśni, pragnienie):

– doświadczenia i zabawy badawcze,

– uczenie się sposobów równoważenia aktywności (komunikowanie potrzeby odpoczynku),

– filmy dydaktyczne.

 1. Poznawanie korzyści wynikających z aktywności ruchowej:

– „Lubię się ruszać z rówieśnikami z grupy”,

– „Lubię się ruszać z mamą i tatą”,

– „Dam radę” – konkursy sprawnościowe w grupach, wymagające precyzji wykonania, stopień trudności w zależności od grupy wiekowej.

 1. Uczenie się współdziałania w zespole:

– współdziałanie dzieci podczas zajęć sportowych, zawodów, zabaw,

– wykorzystanie metody stacyjnej jako metody wprowadzającej elementy konkurencji.
11. „Akademia Małego Sportowca” – poznajemy dyscypliny sportowe.

 1. 12. Informacja dla rodziców nt. znaczenia aktywności ruchowej u dzieci na gazetce dla rodziców, stronie Internetowej i

13.Zorganizowanie spotkania ze sportowcem/trenerem.
14. Zorganizowanie mini-treningu dla dzieci.

 1. 15. Obserwacja dyrektora zajęć prowadzonych przez nauczycieli: „Organizacja i przebieg zajęcia ruchowego.”
Skip to content