Nasz dzień w Przedszkolu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – 3 LATKI

GMINNE PRZEDSZKOLE NR 3 W TRZCIANCE

GODZ. 6.30. – 8.00.
SCHODZENIE SIĘ DZIECI; ZABAWY WG INWENCJI DZIECI W KĄCIKACH TEMATYCZNYCH; PRACA Z ZESPOŁEM DZIECI LUB INDYWIDUALNA O CHARAKTERZE OBSERWACYJNYM, STYMULUJĄCO – KOMPENSACYJNYM, WYCHOWAWCZYM, ROZWIJAJĄCYM; GRY DYDAKTYCZNE; ZABAWY I ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE ORAZ KINEZJOLOGICZNE; ZABAWY RUCHOWE; ZABAWY ZE ŚPIEWEM; ZABAWY INTEGRACYJNE; ĆWICZENIA PORANNE;.

GODZ. 8.00.- 8.15.
PRACE PORZĄDKOWE; ZABIEGI HIGIENICZNE.

GODZ. 8.15 – 8.30.
ŚNIADANIE – DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI SAMODZIELNEGO, ESTETYCZNEGO I KULTURALNEGO SPOŻYWANIA POSIŁKU.

GODZ. 8.45. – 9.00.
MYCIE ZĘBÓW; CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE PRZED DZIAŁALNOŚIĄ EDUKACYJNĄ.

GODZ. 9.00 – 11.15.
ZINTEGROWANA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ; ZABAWY EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZE; ZABAWY DYDAKTYCZNE; ZABAWY RUCHOWE; ZAJĘCIA I ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM ; ZABAWY I ZAJĘCIA PODEJMOWANE Z INICJATYWY DZIECI; ZABAWY I GRY SPORTOWE; SPACERY I WYCIECZKI;

GODZ. 11.15. – 11.30.
PRACE PORZĄDKOWE; ZABIEGI HIGIENICZNE.

GODZ. 11.30 – 11.50.
OBIAD – DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI SAMODZIELNEGO, ESTETYCZNEGO I KULTURALNEGO SPOŻYWANIA POSIŁKU.

GODZ. 11.50 – 13.15.
LEŻAKOWANIE lub RÓŻNORODNE ZABAWY AKTYWIZUJĄCE DZIECI, W TYM ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

GODZ. 13.15.– 13.30.
PRACE PORZĄDKOWE; ZABIEGI HIGIENICZNE.

GODZ. 13.30 – 13.45.
PODWIECZOREK – DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI SAMODZIELNEGO, ESTETYCZNEGO I KULTURALNEGO SPOŻYWANIA POSIŁKU.

GODZ. 13.45 – 16.00.
ZABAWY DOWOLNE WG. ZAINTERESOWAŃ DZIECI W SALI I NA POWIETRZU; ZABAWY UMUZYKALNIAJACE; PRACA WYRÓWNAWCZA I INDYWIDUALNA; PRACA Z DZIECKIEM ZDOLNYM I WYMAGAJĄCYM WSPARCIA; GRY DYDAKTYCZNE; ZABAWY RUCHOWE; ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – 4, 5, 6 LATKI
GMINNE PRZEDSZKOLE NR 3 W TRZCIANCE

GODZ. 6.30. – 8.00.
SCHODZENIE SIĘ DZIECI; ZABAWY WG INWENCJI DZIECI W KĄCIKACH TEMATYCZNYCH; PRACA Z ZESPOŁEM DZIECI LUB INDYWIDUALNA O CHARAKTERZE OBSERWACYJNYM, STYMULUJĄCO – KOMPENSACYJNYM, WYCHOWAWCZYM, ROZWIJAJĄCYM; GRY DYDAKTYCZNE; ZABAWY I ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE ORAZ KINEZJOLOGICZNE; ZABAWY RUCHOWE; ZABAWY ZE ŚPIEWEM; ZABAWY INTEGRACYJNE; ĆWICZENIA PORANNE;.

GODZ. 8.00.- 8.15.
PRACE PORZĄDKOWE; ZABIEGI HIGIENICZNE.

GODZ. 8.15 – 8.30.
ŚNIADANIE – DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI SAMODZIELNEGO, ESTETYCZNEGO I KULTURALNEGO SPOŻYWANIA POSIŁKU.

GODZ. 8.45. – 9.00.
MYCIE ZĘBÓW; CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE PRZED DZIAŁALNOŚIĄ EDUKACYJNĄ.

GODZ. 9.00 – 11.15.
ZINTEGROWANA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ; ZABAWY EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZE; ZABAWY DYDAKTYCZNE; ZABAWY RUCHOWE; ZAJĘCIA I ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM ; ZABAWY I ZAJĘCIA PODEJMOWANE Z INICJATYWY DZIECI; ZABAWY I GRY SPORTOWE; SPACERY I WYCIECZKI;

GODZ. 11.15.-11.30.
PRACE PORZĄDKOWE; ZABIEGI HIGIENICZNE.

GODZ. 11.30 – 11.50.
OBIAD – DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI SAMODZIELNEGO, ESTETYCZNEGO I KULTURALNEGO SPOŻYWANIA POSIŁKU.

GODZ. 11.50 – 13.15.
RELAKSACJA; ZABAWY PLANSZOWE, KONSTRUKCYJNE, PLASTYCZNO-TECHNICZNE, TEMATYCZNE, BADAWCZE; ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU.

GODZ. 13.15.– 13.30.
PRACE PORZĄDKOWE; ZABIEGI HIGIENICZNE.

GODZ. 13.30 – 13.45.
PODWIECZOREK – DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI SAMODZIELNEGO, ESTETYCZNEGO I KULTURALNEGO SPOŻYWANIA POSIŁKU.

GODZ. 13.45 – 16.00.
ZABAWY DOWOLNE WG. ZAINTERESOWAŃ DZIECI W SALI I NA POWIETRZU; ZABAWY UMUZYKALNIAJACE; PRACA WYRÓWNAWCZA I INDYWIDUALNA; PRACA Z DZIECKIEM ZDOLNYM I WYMAGAJĄCYM WSPARCIA; GRY DYDAKTYCZNE; ZABAWY RUCHOWE; ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI.

Skip to content