Katalog wartości przedszkola

Katalog wartości w Gminnym Przedszkolu nr 3 w Trzciance.

Jestem kulturalny

Dziecko:

1) Używa form grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia;
2) Zna proste zasady savoir-vivre;
3) Okazuje szacunek dorosłym: rodzicom, pracownikom przedszkola, znajomym;
4) Jest życzliwe, serdeczne i uprzejme dla rówieśników i dorosłych;
5) Kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych;
6) Kulturalnie zachowuje się przy stole i podczas imprez przedszkolnych.

Jestem bezpieczny

Dziecko:

1) Wie, że jest akceptowane;
2) Potrafi podzielić się swoimi wątpliwościami i niepokojami;
3) Potrafi poinformować dorosłego o swoich dolegliwościach i samopoczuciu;
4) Potrafi poprosić o pomoc, gdy czuje się zagrożone;
5) Przestrzega zasady bezpiecznego korzystania z zabawek i sprzętu terenowego w przedszkolu;
6) Zna zasady ruchu drogowego oraz
kontaktu z obcymi i zwierzętami.

Dbam o swoje zdrowie

Dziecko:

1) Unika hałasu i mówi umiarkowanym głosem;
2) Bierze udział w zabawach ruchowych, spacerach i wycieczkach;
3) Rozwija swoją sprawność ruchową;
4) Dba o czystość osobistą;
5) Jest samodzielne i dba o schludny i estetyczny wygląd.

Jestem koleżeński/koleżeńska

Dziecko:

1) Przestrzega zasad, norm i reguł ustalonych w grupie – Grupowy Kodeks Przedszkolaka;
2) Zna wzorce właściwych zachowań i nie powiela negatywnych;
3) Wyraża swoje emocje w sposób zrozumiały;
4) Jest uprzejme w relacjach z innymi;
5) Dzieli się tym, co jest wspólne;
6) Szanuje cudzą własność oraz wytwory swojej pracy i wytwory pracy kolegów;
7) Potrafi słuchać innych: dorosłych i dzieci.

Jestem przyjacielem przyrody

Dziecko:

1) Dostrzega piękno świata przyrody;
2) Szanuje zieleń;
3) Nie zaśmieca otoczenia;
4) Jest opiekuńcze w stosunku do zwierząt i roślin.

Kocham swoją rodzinę

Dziecko:

1) Okazuje szacunek najbliższym;
2) Zna tradycje rodzinne: święta i uroczystości;
3) Rozmawia z rodzicami o ich pracy, zainteresowaniach i uczuciach;
4) Samodzielnie podejmuje proste obowiązki w domu, pomaga najbliższym.

Jestem dobrym Polakiem

Dziecko:

1) Interesuje się własną miejscowością i regionem;
2) Zna kraj w którym mieszka: barwy narodowe, godło, hymn, stolicę;
3) Zna znaczenie słowa Ojczyzna;
4) Szanuje tradycje i święta narodowe.

Skip to content