Zestaw programów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

Zestaw programów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

na podstawie
Uchwały nr 3/2023

Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola nr 3 w Trzciance

z dnia 28 sierpnia 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia zestawu programów wychowania przedszkolnego.

1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
z dnia 14 lutego 2017 r.

2. Program wychowania przedszkolnego „Odkrywam siebie” MAC Edukacja
W. Żaba – Żabicka, M. Skrobacz

3. Program wychowania przedszkolnego „Drużyna Marzeń” WSIP J. Wasilewska

4. Program języka angielskiego na rok szkolny 2023/2024.

5. Program własny nauczyciela. Program edukacji kulinarnej dla przedszkolaków:
3 latki: „Smacznie, zdrowo, kolorowo” I. Krajewska

6. Program własny nauczyciela. Program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków:
5 latki: „Na sportowo i zdrowo” M. Macioszek

Skip to content