Zarządzenie dotyczące realizacji podstawy programowej

Zarządzenie nr  24/2017

Dyrektora Gminnego Przedszkola  nr 3 w Trzciance

z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnej realizacji podstawy programowej           

                  wychowania przedszkolnego.

Na podstawie:

ustawy o Systemie Oświaty z dn. 07.09.1991 r. ( Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ).

§ 1

W Gminnym Przedszkolu nr 3 w Trzciance ustala się czas bezpłatnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego każdego dnia tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00. do 12.00.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje od 30.08.2017 r.

Skip to content