Harmonogram współpracy z rodzicami

Harmonogram współpracy z Rodzicami 23-24

Harmonogram współpracy z Rodzicami

w Gminnym Przedszkolu nr 3 w Trzciance

w roku szkolnym 2023/2024

 

 1. 1. Zebranie dla Rodziców grupowe: 4 IX 23r. – Nauczycielki oddziałów III –VI

– odczytanie Regulaminu przyprowadzania i odbierania dzieci,

– zapoznanie z  priorytetami z Planu Pracy

dydaktyczno-wychowawczej na r. szk. 23/24 oraz

założeniami Planu Rozwoju Przedszkola – 5 letniego,

– omówienie celu diagnozy  w grupach starszych oraz

celu obserwacji w grupach młodszych,

– zaprezentowanie narzędzi obserwacji/diagnozy, Kart Pracy,

– wybory do Rady Grupowej i wytypowanie

przedstawiciela do Rady Rodziców Przedszkola,

– sprawy bieżące.

 1. Zebranie z członkami Rady Rodziców: X/XI 23r. – Dyrektor

– przedstawienie członków RR,

– wybór prezydium oraz komisji rewizyjnej RR,

– przedstawienie planu pracy RR,

– omówienie wydatków w roku ubiegłym,

– ustalenie harmonogramu wydatków w nowym  r. szk.,

– sprawy bieżące, wnioski członków RR

 1. 3. Spotkania indywidualne lub „drzwi otwarte”: XI 23r. – Nauczycielki oddziału VI

po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej z rodzicami dzieci 6 letnich: rozmowy indywidualne  po zapoznaniu z arkuszem diagnozy, zapoznanie rodziców dzieci, które powinny zostać poddane dodatkowym działaniom wspomagającym rozwój z programami indywidualnej pracy wyrównawczej, udzielenie wskazówek do pracy w domu, uzyskanie zgody rodzica na realizację programu.

 1. Spotkania indywidualne lub „drzwi otwarte”: koniec XI 23r. – Nauczycielki oddziałów I – V

po przeprowadzeniu obserwacji wstępnej z rodzicami dzieci 3 letnich, 4 letnich, 5 letnich – rozmowy, prezentacja arkusza.

 1. 5. Spotkania dla rodziców:

– Rozwój dziecka i jego wspieranie w wieku przedszkolnym –  XI 23r. – Psycholog przedszkolny

– Adaptacja dziecka do przedszkola – VI 24r. – Psycholog przedszkolny

 1. 6. Cykl imprez, uroczystości i innych działań z udziałem, wsparciem i dla Rodziców oraz

Członków Rodziny: zgodnie z Kalendarzem imprez..: Nauczycielki oddz. I – VI:

# Imprezy, uroczystości, inne:

– Dzień Gimnastyki

– Pasowanie na Przedszkolaka

– Dzień Niepodległości

– Dzień Praw Dziecka

– Nocleg Mikołajkowy

– Bal Przebierańców

– Dzień Babci i Dziadka

– Światowy Dzień Sportu

– Dzień Rodziny – piknik

– Dzień Dziecka

– Pożegnanie Straszaków

– Wyjazdy i wycieczki dla dzieci

– Kiermasz ciast: Nocleg Mikołajkowy, Tłusty czwartek

– Wizyty w zakładach pracy rodziców

# Akcje – Programy:

 • 1% dla Przedszkola
 • Czyste powietrze wokół nas
 • Mamo Tato, co Wy na to !
 1. Spotkania indywidualne lub „drzwi otwarte” po przeprowadzeniu diagnozy końcowej z rodzicami dzieci 6 letnich; zapoznanie z arkuszem diagnozy, rozmowy z zainteresowanymi rodzicami – indywidualne omówienie, przekazanie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”: koniec IV 24r. – Nauczycielki oddziału VI
 2. Spotkania indywidualne lub „drzwi otwarte”: V 24r. – Nauczycielki oddziałów I – V

po przeprowadzeniu obserwacji końcowej z rodzicami dzieci 3 letnich, 4 letnich, 5 letnich: rozmowy, prezentacja arkusza.

 1. Inne formy współpracy: w ciągu roku szkolnego: Nauczycielki oddz. I – VI/Dyrektor:

– organizacja zebrania dla rodziców nowo przyjętych 3 latków,

– organizacja „Spotkań integracyjnych dla nowych przedszkolaków – Witamy w naszym przedszkolu” – VI/VIII

– rozmowy doraźne i indywidualne,

– spotkania, konsultacje na życzenie Rodziców i  z  inicjatywy dyrektora i nauczycieli,

– eksponowanie wytworów działalności dziecięcej,

– tablica: Ogłoszenia i informacje dla Rodziców,

– tablice informacyjne przy salach dzieci dla Rodziców,

– udostępnianie literatury z biblioteczki przedszkolnej,

– prezentacja tematyki – wychowanie i rozwój na tablicy/stoliku dla Rodziców,

– prezentacja zdjęć i informacji na stronie i Facebooku przedszkola

Skip to content