Rekrutacja

– Regulamin rekrutacji
– Wniosek do przedszkola
– Załaczniki: 6 szt.:
wielodzietność,
zatrudnienie,
samotne wychowywanie,
szczepienia,
zamieszkiwanie,
potwierdzenie woli
zestawienie złożonych dokumentów.
Skip to content