Aktualności

KAMPANIA EFSA
„WYBIERAJ BEZPIECZNĄ ŻYWNOŚĆ”

Drodzy Rodzice
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) rozpoczął kampanię informacyjną „Wybieraj Bezpieczną
Żywność”
Celem kampanii jest uświadomienie konsumentom jak istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności
odgrywa nauka.
Konsumenci w Unii Europejskiej należą do najlepiej chronionych i poinformowanych o zagrożeniach w łańcuchu
żywnościowym obywateli na świecie. Unijny system bezpieczeństwa żywności wytycza odpowiednie zasady i
wymagania dla przedsiębiorców, organów kontrolnych, jak również daje konsumentom prawo do dostępu do
wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa produkcji, przetwarzania, pakowania, etykietowania i sprzedaży żywności.
W ramach tego systemu niezależni eksperci EFSA przeprowadzają ocenę ryzyka na podstawie przeglądu
danych naukowych i badań. EFSA współpracuje z krajowymi organami bezpieczeństwa żywności w całej
Europie, z krajowymi partnerami, a także międzynarodowymi organizacjami, aby wymagania dot.
bezpieczeństwa żywności opierały się na rzetelnych dowodach naukowych. Kluczowym przesłaniem kampanii
jest zachęcenie obywateli do dokonywania świadomych i pewnych wyborów żywieniowych.
Poniżej, krótka prezentacja informacyjna dotycząca trzech ważnych aspektów bezpieczeństwa żywności.
1.Substancje dodatkowe do żywności.
2.Higiena żywności.
3.Misja EFSA.

Link do obejrzenia prezentacji poniżej . Zapraszamy.
https://drive.google.com/file/d/1pFnbxby-b16CM_6UWUqWn_CGVufUAY8k/view?usp=sharing.

Skip to content