Dyżury wakacyjne

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny,
jest prawidłowo wypełniony i złożony od 19.05.2022r. do 27.05.2022r.
„Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny”, który stanowi Załącznik nr 2  do zasad zapisów.
Wniosek powinien być dostarczony do placówki, w której rodzic ubiega się o przyjęcie
i złożony w wyznaczonym  do tego miejscu.

Szczegóły w załączniku:

Zasady zapisywania na dyżury wakacyjne

 

Skip to content